Archiwum: Newsletter

wrz 03, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Organ skarbowy może zażądać zabezpieczenia za wirtualny adres Resort finansów przygotowuje kompleksową nowelizację ustawy o VAT. Jedną z głównych projektowanych zmian jest wprowadzenie tzw. kaucji rejestracyjnej przy rejestracji podmiotów z wirtualnymi adresami. Zgodnie z projektem ustawy naczelnik urzędu skarbowego będzie

Read More
sie 03, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Rachunek rodzinny. W dniu 20 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która odnosi się do problematyki świadczeń zwolnionych spod egzekucji. Ustawa

Read More
cze 03, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Optymalizacja podatkowa po wprowadzeniu klauzuli o unikaniu podwójnego opodatkowania. W dniu 7 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ordynację podatkową, która wprowadza zapisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula została wprowadzona jako narzędzie umożliwiające Ministrowi Finansów pominięcie korzyści podatkowej wynikającej

Read More
maj 03, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia poza NFZ. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., (sygn. akt. III CZP 63/15) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Read More
mar 20, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Klauzula obejścia prawa podatkowego jeszcze w tym roku. Rząd zgodnie z zapowiedziami złożonymi w trakcie kampanii wyborczej, przygotował projekt Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewidujący między innymi wprowadzenie tzw. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt

Read More
lut 20, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Zmiana ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość wystawiania tzw. e-zwolnień. Elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli zwolnienia wystawiane w postaci dokumentu elektronicznego mają przede wszystkim za zadanie skrócić czas

Read More
sty 20, 2016 By 2016, Newsletter 0 Comments

Spółka w Libanie coraz bardziej popularna. W ostatnim czasie Polska renegocjowała zmiany w wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jedną z renegocjowanych tego rodzaju umów była ta pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Skutkiem tego jest opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia dyrektorskiego

Read More
gru 20, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Udział spadkowy wydziedziczonego dziecka przypadnie jego zstępnym. Taką uchwałę podjął 3 grudnia 2015 roku Sąd Najwyższy (sygn. ​III CZP 85/15). Dotychczas funkcjonowały 2 koncepcje. Pierwsza zakładała, że w przypadku testamentu negatywnego dziedziczą spadkobiercy ustawowi, a na miejsce wydziedziczonego wstępują jego zstępni. Natomiast

Read More
lis 20, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Nie wszyscy przedsiębiorcy są związani wpisem do rejestru klauzul abuzywnych. Zgodnie z siedmioosobową uchwałą SN z 20 listopada 2015 roku, wpis postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych ma skutek tylko dla przedsiębiorcy, który stosował to postanowienia oraz dla jego klientów. Te same

Read More
paź 20, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Kwota wolna od podatku niezgodna z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny uznał 28 października 2015 roku, że przepisy ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł są niezgodne z konstytucją i utracą moc 30 listopada 2016 r. Oznacza to, że posłowie

Read More
wrz 29, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Adres spółki to adres lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 112/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku. Sprawa dotyczyła spółki, która podała w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R za adres siedziby lokal, znajdujący

Read More
sie 26, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Nie można umówić się z pracownikiem na rezygnację z odprawy. Pracownikowi, z którym zakład pracy rozwiązał umowę o pracę w wyniku likwidacji zakładu pracy należy się odprawa, pomimo faktu jego zgody na nieobjęcie go stosowaniem ustawy o zwolnieniach grupowych, tak

Read More
lip 13, 2015 By 2015, Newsletter 0 Comments

Wymiana bitcoinów bez VAT według rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli TSUE podzieli opinię rzecznika generalnego niektóre państwa członkowskie (w tym Polska i Niemcy) będą musiały zmienić podejście do opodatkowania wirtualnej waluty. Bitcoin, będący elektronicznym ekwiwalentem prawdziwego pieniądza, tzw.

Read More