Sprawy procesowe

Kompleksowe doradztwo prawne obejmujące m.in.: reprezentację przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych; występowanie w charakterze pozwanego, powoda, obrońcy, oskarżyciela posiłkowego; przygotowywanie pism procesowych, apelacji, kasacji.

 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem własności przemysłowej
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zawierania, wykonywania, modyfikowania oraz oceny aspektów prawnych umów podlegających
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem samorządowym
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przekształcania spółek prawa handlowego w inne spółki, łączenia spółek i
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wszystkich obszarów dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie m.in.: zmiany rezydencji podatkowej; tworzenia i obsługi struktur z udziałem
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego oraz naprawczego obejmujące m.in.: pomoc prawną w postępowaniach
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem autorskim
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia, weryfikacji, negocjacji i modyfikacji umów m.in.: cywilno-prawnych, związanych z
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa spółek prawa handlowego
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karno-gospodarczego
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa nowych technologii oraz Internetu
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z prawem administracyjnym
 • Kompleksowe doradztwo prawne w przypadku walki z nieuczciwą konkurencją. Doradzamy w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie m .in.: prawa nieruchomości, prawa umów, prawa pracy, prawa autorskiego
 • Kompleksowe doradztwo prawne obejmujące m.in.: reprezentację przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych i